Zdalne zmienianie hasła

Aby zmienić hasło swojej skrzynki pocztowej, należy połączyć się z serwerem swojej poczty przychodzącej. Można zrobić to w taki sposób.

Trzeba połączyć się za pomocą polecenia telnet. W systemie Windows 95/98/NT/2000/XP trzeba uruchomić Wiersz Poleceń lub Tryb MS-DOS i wpisać tam taki tekst.

   telnet mail.(dzielnica).2a.pl

gdzie mail.(dzielnica).2a.pl to adres serwera poczty odczytany z programu pocztowego. Program zapyta wtedy o login i hasło – chodzi o login i hasło które wpisywali Państwo przy konfiguracji programu pocztowego. Po zalogowaniu program ponownie spyta o hasło (Old password: ), a następnie umożliwi zmianę hasła. Nowe hasło należy tam wpisać, a potem potwierdzić wpisując ponownie. Po tej operacji hasło zostanie zmienione na nowe. Należy przy tym pamiętać, że hasło trzeba też wpisać w swoim programie pocztowym, inaczej program nie będzie mógł zalogować się na serwerze, przez co niemożliwym stanie się korzystanie z konta pocztowego na serwerze firmy 2A.